main
Onze statuten
Wat we doen
Stuur een mailtje
10 januari 2008
Orde der 3 wijzen Wondelgem
10 januari 2008
De vereniging heeft tot doel een bijdrage te leveren tot het
Wondelgemse volksleven en dit ook positief te bevorderen. De
vereniging werkt vanuit een sociaal-culturele invalshoek.
Statutair heeft de Orde der Drie Wijzen zich geŽngageerd om
elke 2 jaar een Wondelgems project, of ten minste een project
dat met Wondelgem verbonden is, financiŽel te ondersteunen.